Alapítvány

Tompa Mihály Református Általános Iskoláért Alapítvány

 

Székhelye: 3700 Kazincbarcika Alsóvárosi krt. 39/A

E-mai címe: alapitvanytmrefisk@gmail.com

 

Alapítványunk a szülők által létrehozott, a cégbíróságnál bejegyzett szervezet.

Az alapítvány céljai:

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalának folyamatos emelése, megújítása, a diákok, tanárok önálló kezdeményezéseinek támogatása, az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, az iskola épületének a kor körülményeinek megfelelő színvonalon tartása, korszerűsítése, fejlesztése.

· pályázatok benyújtásával és támogatók segítségével törekszik az alapítvány vagyonának gyarapítására,

·   céljai megvalósítása érdekében segíti az iskola működéséhez szükséges ingatlanok (iskolaépület, erdei iskola, klubhelyiség, kollégium, stb.) fenntartását, működtetését, szükség esetén segítséget nyújt azok átalakításához, karbantartásához, bővítéséhez,

· hozzájárul a nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javításához, a környezetbarát, akadálymentes környezet kialakításához, az iskola megújuló energiaforrások felhasználására irányuló projektjeinek megvalósításához,

·  támogatja az iskolán belül szerveződő tanulói közösségeket, szakköröket, az iskola órarendi képzésén túlmutató kezdeményezéseit,

·  segíti a közösségi, kulturális- és sport rendezvények szervezését, lebonyolítását, támogatja az iskola tanulóinak és dolgozóinak táborokban, tanulmányutakon való részvételét, nemzetközi kapcsolatok kiépítését, ápolását,támogatja a szociálisan rászorulók erdei iskolai részvételét, táboroztatását

EFOP-1.8.5-17-2017-00365 „Egészséges étkezésre nevelés a Tompa Mihály Iskolában”

Hozzászólások