Kisdiákok Presbitériuma

Minden tanuló tagja az iskolai diákönkormányzatnak, azaz a Kisdiákok presbitériumának (KDP). Az osztályok delegált tagjai (osztályonként 2 fő) a diákpresbiterek. A diákönkormányzati tevékenységet tanulóink az ő képviseletükben gyakorolhatják.

A KDP tevékenysége kiterjed a tanulói érdekek képviseletére, tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezésére, segíti a diákokat jogaik gyakorlásában. A KDP minden döntését a diákpresbitereken keresztül ismerteti az osztályokkal. 

A KDP legalább kéthavonta egyszer ülésezik. Az ülések helye az egyik iskolai tanterem.

Az ülések nyilvánosak, tanácskozási joggal bármelyik diák, tanár részt vehet az iskolából.

Állandó meghívott a KDP munkáját segítő pedagógus.

Minden tanév szeptemberében új diákpresbiter választás van.

A diákpresbiterek jogait, kötelességeit, megválasztásuk és visszahívhatóságuk feltételeit a KDP Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza.

A KDP-t segítő pedagógus 2015. szeptember 1-től Megyeri Csabáné Kohut Zsuzsanna.

 

Hozzászólások