Bemutatkozás

 

 

„Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van." (Róma 8,28)

Ezt a jót, Isten szeretetének, az örömhírnek megismertetését és a jóban való részeltetés lehetőségét felkínálva alapította a Tiszáninneni Református Egyházkerület 2011. május 11-én a Tompa Mihály Református Általános Iskolát Kazincbarcikán.

Iskolánk célja, hogy diákjaink tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká váljanak, Istenhez és hazájukhoz hű emberek legyenek. Szolgálatában erre törekszik az iskola tantestülete és valamennyi dolgozója.

Az iskolába lépéstől kezdődően minden évfolyamon a református keresztyén értékrend szerinti életvitel és a hittanoktatás kiemelt fontosságú és hangsúlyú.

Pedagógusaink és valamennyi dolgozónk fogadalmukhoz híven, a lehető leghatékonyabban próbálják segíteni a rájuk bízott növendékek szellemi-, lelki-, testi fejlődését, hogy Istennel, egyházával és hazájával szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre juthassanak.

Mindezek teljesüléséhez fontosnak tartjuk az oktatási- nevelési feladatok maradéktalan végrehajtását, ünnepeink, rendezvényeink színvonalas, közösséget építő megtartását.

A 2011/2012-es tanévben 83 tanulóval indult el az iskola, a 2012/2013-as tanévre már 165 kisdiák tanul intézményünkben. Számukra szilárd alapműveltséget kívánunk nyújtani magas szintű nevelési - oktatási gyakorlat megvalósításával.

Ennek alappillére a komplex tehetséggondozó program, mely alapján iskolánk működik. Ebben kiemelt helyen szerepel az anyanyelv és irodalom, a matematika és az idegen nyelv oktatása. A tehetséggondozás mellett, a lassabban haladó tanulóink felzárkóztatását, a tanulási és kommunikációs technikák tanítását is elengedhetetlennek tartjuk.

A tanulók érdeklődési körének megfelelő alkalmakat kínálunk fel diákjaink számára matematika, angol, informatika, énekkar, rajz,  dramatikus játék, tenisz, tájfutás, labdarúgás, kosárlabda és tömegsport foglalkozásokon, tanórán kívüli szakköri keretben.

A Tompa Mihály Református Általános Iskola nagy szerepet szán a Tiszáninneni Református Egyházkerület segítségével a művészetoktatásnak is. A Csomasz Tóth Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Iskola keretében néptánc, zongora, furulya, fuvola, szolfézs tanszakokon vehetnek részt tanulóink.

Mindemellett számos kulturális és diákprogrammal várjuk mindazokat, akik szeretetteljes környezetben, tartalmasan szeretnék eltölteni diákéveiket.

 

Csernaburczky Ferenc

igazgató

Hozzászólások